Kauhau i te Maunga ╰⊰¸¸.•¨* Maori (New Zealand)

http://heavenonearthorthodoxy.wordpress.com

HEAVEN ON EARTH – ORTHODOXY

Kauhau i te Maunga

Ko te Kauhau i te Maunga he kauhau nā Ihu Karaiti ki ōna ākonga.

Ko Ngā Manaakitanga he wāhanga o te Kauhau i te Maunga nā Ihu Karaiti.

Wikipedia